Hộp mực in Samsung MLT-D101 (ML-2161/ 2162/ 2166/ 2160/ 2165)

Mô tả tóm tắt

Hộp mực in Samsung MLT-D101 (ML-2161/ 2162/ 2166/ 2160/ 2165)